SahabaTercinta

Rabu, 12 Januari 2011

Meraih cinta Allah SWT~

MENGENAL dan mencintai allah adalah amalan yang paling agung dalam hidup ini. Tidak semua orang sanggup

mengorbankan hidupnya untuk berjuang mengenal dan mencintai Allah. Tak kenal maka tak cinta, demikian

peribahasa. Oleh itu orang yang cuba mengenal (MA'RIFATULLAH) akan menemukan cinta yang hakiki dan sejati.

Ma'rifatullah atau mengenal Allah wa Jalla merupakan ilmu yang paling utama. Kedudukan dalam islam sangat

penting, tinggi dan mulia kerana ia merupakan asas dalam membangunkan segala amal dalam kehidupan. Kita

engenal Allah melalui 3 cara iaitu, melalui ULUHIYYAH ALLAH, RUBUBIYYAH ALLAH dan 

ASMA'WAS SIFAT ALLAH.